Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę (2022)

  6 października, wczesnym rankiem, grupa 35 uczniów wraz z opiekunami wyruszyła na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. To już piętnasty az młodzież naszej szkoły uczestniczyła w tym pięknym spotkaniu. 
  Jak co roku, pierwsze kroki po przyjeździe na Jasną Górę skierowaliśmy  do serca tego miejsca,  Kaplicy Cudownego Obrazu, przed tron Królowej Polski. Dziękując za szczęśliwą podróż i możliwość spotkania  w tym miejscu po trudnym czasie pandemii, zostawiliśmy Bożej Matce nasze prośby. Następnie udaliśmy się pod pomnik Jana Pawła II , aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Zwiedziliśmy również Bastion św. Rocha – Skarbiec Pamięci Narodu,    a w nim następujące wystawy: „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary – św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia, bł. ks. kard. Stefan Wyszyński”,
„Bogurodzica – splendor Rzeczypospolitej obojga Narodów”, „Narodowy zryw „Solidarności” w wotach pielgrzymów jasnogórskich”, „Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności”,  pamiątki po ofiarach katastrofy w Smoleńsku.
  Na jasnogórskich błoniach, w ciepłych, jesiennych  promieniach słońca,  zgromadziło się ponad 6 tysięcy osób z blisko 170 szkół. Na godzinę przed mszą świętą odbył się koncert ewangelizacyjny franciszkanina – ojca Łukasza Buksy. Swoim śpiewem chwalił Boga i dziękował za życie.  Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez biskupa Marka Solarczyka. Główną intencją była modlitwa o pokój  na świecie oraz o zakończenie wojny na Ukrainie. W czasie kazania nasz duszpasterz zachęcał młodych pielgrzymów, by przeżywali życie z Jezusem Dobrym Nauczycielem, dostrzegali dobro w ludziach i wydarzeniach, a także troszczyli się o drugiego człowieka. Tradycyjnie na koniec mszy świętej odczytano Akt zawierzenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Matce Bożej i list do papieża Franciszka. Jak co roku, został rozstrzygnięty konkurs na znaczek papieski, laureatom wręczono nagrody i dyplomy.
  Coroczna pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II jest wyjątkowym spotkaniem osób, dla których Patron ma szczególne znaczenie. To czas wyciszenia, skupienia, ale także poczucia bycia wspólnotą, którą łączy wspólny cel –  realizowanie w życiu nauczania wielkiego świętego, Jana Pawła II.  Do zobaczenia za rok.