No module Published on Offcanvas position

Dzień Patrona Szkoły (2013)

DZIEŃ PATRONA

W dniu 27 marca 2013 r. obchodziliśmy w naszej szkole – Dzień Patrona. Z tej okazji trzecioklasiści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Uczniowie przypomnieli najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II, zaprosili wszystkich na czas refleksji i wyciszenia. Ojciec Święty jest dla nas wzorem do naśladowania. Niejednokrotnie dał dowód swojej niebywałej odwagi w trudnych realiach. W montażu nie zabrakło powagi i humoru, były wspomnienia, wiersze i piosenki. Warto wspomnieć o scenografii, którą stanowiły wykonane przez dzieci: gołąbki, flagi narodowe i papieskie. Muzycznym motywem przewodnim była ulubiona przez Jana Pawła II pieśń pt. „Barka”.

Występ zakończyły słowa adresowane do Patrona:

„Dziękuję Ci Ojcze, ogromnie za twoje mądre słowa,

żadnego nie zapomnę, bo w sercu zachowam.”


Obchody Dnia Patrona w klasach IV – VI

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.                                                                                              Jan Paweł II

Uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona rozpoczęła  Msza św. z udziałem całej społeczności szkolnej. Po nabożeństwie uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie został przeprowadzony Turniej Wiedzy o Janie Pawle II.  Nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych czuwało jury w składzie:                     p. wicedyrektor Cyryla Krajka, p. Bernadeta Kaźmierczak i p. Jolanta Nowacka. Na początku  klasy zaprezentowały przygotowane wcześniej scenki, ukazujące ważne momenty w  życiu Karola Wojtyły – od najmłodszych lat w Wadowicach, poprzez posługę  kapłańską i biskupią w Krakowie, aż do wyboru na Stolicę Piotrową. Uczniowskie inscenizacje zostały nagrodzone gromkimi brawami przez publiczność i uzyskały wysoką ocenę jury. Kolejnym punktem turnieju była rywalizacja trzyosobowych reprezentacji klas, które zostały wyłonione przez wychowawców. Na tym etapie konkursu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia i działalności Papieża – Polaka, układali puzzle z Jego portretem oraz rozsypankę wyrazową – słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży. Zmaganiom towarzyszyły ogromne emocje, wszyscy długo przygotowywali się do tego turnieju, więc  chcieli wypaść jak najlepiej. Po zakończeniu ostatniej rundy pytań i podliczeniu punktów nastąpiło ogłoszenie wyników.              I miejsce zajęła klasa Vb (Julia Fabisiak Weronika Miedzińska, Martyna Siama), drugie –VIb (Tomasz Dobrosz, Patryk Grzelczak, Tomasz Kopciński), a trzecie – IVb (Karolina Broda, Agnieszka Klemens, Jan Konieczny). Zarówno laureaci, jak i wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które ufundowała Rada Rodziców. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II.

            O odświętny wystrój sali gimnastycznej w tym dniu zadbało Koło Rękodzielnicze „Zrób to sam” wraz z opiekunkami: p.Zuzanną  Neuhoff – Ley i p. Elżbietą  Andrzejewską.


 

VII Dzień Patrona Szkoły w gimnazjum

Tegoroczne obchody Dnia Patrona w gimnazjum, jak co roku, przebiegały metodą projektu.

Pierwsza część programu została zrealizowana przed uroczystością przewidzianą na 27 marca br.  i miała charakter zadań do wykonania w konkretnym terminie. Przez cały marzec trwała rywalizacja klas polegająca na udziale w realizacji następujących działań:

- wykonanie gazetki klasowej pod hasłem: Jan Paweł II Papież Rodziny

-  opracowanie projektu znaczka pocztowego o tematyce j.w.

- opracowanie tzw. „świadectwa” w formie papierowej lub elektronicznej (np. wywiad  z uczestnikiem pielgrzymki do Rzymu, album zdjęć i pamiątek, kartka z pamiętnika, plakat)

- przygotowanie zestawu fotografii nt. Rodzina Karola Wojtyły

- poszukanie w źródłach literackich metaforycznych określeń rodziny

- konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Efekty pracy zespołów klasowych oceniała komisja w składzie: Cyryla Krajka, Bernadeta Kaźmierczak,  Ewa Fabisiak, Anna Raczkiewicz,  Joanna Grobelna i Jolanta Nowacka.

W klasyfikacji końcowej zwyciężyła klasa IC ( wych.D.Szczęsna), II miejsce zajęła IIIA (wych. A.Błaszyk), a III miejsce – IIA (wych. P.Andrzejewski).

Druga część projektu polegała na udziale w konkursie wiedzy o Janie Pawle II, który stanowił element Omnibusa 2013.                                            

         Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy klasom za zaangażowanie.