No module Published on Offcanvas position

Świetlica 2017/2018

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,  stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Realizujemy program, który obejmuje różne typy zajęć :

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne,  układanki, malowanie farbami, rysowanie,  kolorowanie, wycinanie,  wydzieranie, sklejanie,  origami i inne);
  • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, książek,  inscenizacje);
  • wzbogacając wiedzę  (oglądanie programów i filmów edukacyjnych, pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne )
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się  (rozmowy z uczniami,  pogadanki, zabawy dydaktyczne) oraz wykorzystania zdobytej wiedzy  (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek);
  • poprawiające sprawność fizyczną  (gry i zabawy zręcznościowe );
  • relaksujące  (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów ).

 

W świetlicy ciągle coś się dzieje...

Świetlica jest miejscem, gdzie uczniowie miło, przyjemnie i pożytecznie spędzają czas. W oczekiwaniu na lekcje, czy rodziców po zakończonych zajęciach, odrabiają zadania i uczestniczą w różnych zabawach. Najchętniej budują z klocków "waflowych", z których tworzą ciekawe formy przestrzenne typu zamki, statki, pojazdy, maszyny, domy, roboty itp. W trakcie różnych zajęć rozwijają swoje umiejętności plastyczno-techniczne, wokalne, taneczne. Wcielają się w role znanych aktorów, wokalistów, są właścicielami firm czy tworzą piękne, szczęśliwe rodziny. Chętnie razem współpracują, podejmują różne inicjatywy, podporządkowują się ustalonym wcześniej regułom, pomagają sobie wzajemnie. Prace uczniów powstają z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, są piękną dekoracją świetlicy. Dzieci dbają o porządek, po skończonych zajęciach sala znów staje się piękna i czysta.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:)