No module Published on Offcanvas position

Autobusy

KURSY AUTOBUSU NR 1 – od 5 września 2023r.

Nr

kursu

Godz. wyjazdu

i przyjazdu

TRASA

1.      

6.55 – 7.35

Babkowice - Huby 7.00 – Resztówka 7.05 – Elęcin  –Siedlec Szkoła 7.10 -  Siedlec Las – Rębowo 7.15 –  Ludwinowo 7.20 - Kościuszkowo – Kościuszkowo II 7.30

2.      

7.55 – 8.30

Kościuszkowo 8.00 – Ludwinowo 8.05 – Rębowo – Siedlec Las 8.15 – Siedlec Szkoła 8.20

3.      

9.40 – 10.20

Babkowice – Huby 9.45 – Resztówka 9.50 - Elęcin - Siedlec Szkoła 9.55 -  Siedlec Las - Rębowo 10.00 - Ludwinowo 10.05 – Kościuszkowo – Kościuszkowo II 10.15

4.      

12.25 – 13.05

Babkowice  – Huby 12.30 – Resztówka 12.35 - Elęcin - Siedlec Szkoła 12.40 - Siedlec Las – Rębowo 12.45 –  Ludwinowo 12.50 – Kościuszkowo  – Kościuszkowo II 13.00

5.      

13.20 – 14.00

Babkowice – Huby 13.25 – Resztówka 13.30 - Elęcin - Siedlec Szkoła 13.35 - Siedlec Las - Rębowo 13.40 – Ludwinowo 13.45 – Kościuszkowo –Kościuszkowo II 13.55

6.      

14.15 – 14.55

Babkowice – Huby 14.20 – Resztówka 14.25 - Elęcin - Siedlec Szkoła 14.30 – Siedlec Las – Rębowo 14.35 – Ludwinowo 14.40 - Kościuszkowo Kościuszkowo II 14.50

7.      

15.05 – 15.45

Babkowice – Huby 15.10 – Resztówka 15.15 - Elęcin - Siedlec Szkoła 14.20 – Siedlec Las – Rębowo 15.25 – Ludwinowo 15.30 - Kościuszkowo Kościuszkowo II 15.40

KURSY AUTOBUSU NR 2 – od 5 września 2023r.

Nr kursu

Godz. wyjazdu

i przyjazdu

TRASA

1.      

6.45 – 7.15

Magdalenki 6.55 - Czeluścinek 7.00 – Czeluścin – 7.05 - Anielin – Cegielnia 7.10

2.      

7.15 – 7.25

Gębice 7.20

3.      

7.25 –7.35

Krzekotowice 7.30

4.      

7.55 – 8.30

Resztówka 8.00 – Kościuszkowo II 8.05 - Elęcin 8.10 - Huby 8.15 – Babkowice 8.20

5.      

10.25 – 11.15

wtorek, środa, czwartek,  piątek

Babkowice - Huby 10.30 – Resztówka 10.35 - Elęcin 10.40 - Siedlec Szkoła – Siedlec Las 10.45 - Rębowo – Ludwinowo 10.50 – Kościuszkowo – Kościuszkowo II 11.00

6.      

11.20 – 11.50

Gębice – Krzekotowice 11.25 - Magdalenki - Czeluścinek 11.35 – Czeluścin 11.40 - Anielin – Cegielnia 11.45

7.      

12.25 – 12.55

Gębice - Krzekotowice 12.30 – Magdalenki–Czeluścinek 12.40 – Czeluścin  12.45 - Anielin – Cegielnia 12.50

8.      

13.20 – 13.50

Gębice – Krzekotowice 13.25 - Magdalenki – Czeluścinek 13.35 – Czeluścin  13.40 – Anielin – Cegielnia 13.45

9.      

14.15 - 14.45

Gębice – Krzekotowice 14.20 - Magdalenki – Czeluścinek 14.30 – Czeluścin  14.35 – Anielin – Cegielnia 14.40

10.   

15.05– 15.35

Gębice – Krzekotowice 15.10 - Magdalenki – Czeluścinek 15.20 – Czeluścin  15.25 – Anielin – Cegielnia 15.30

Regulamin dowożenia

 

R e g u l a m i n

dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Pępowie 

 1. Szkoła organizuje dowóz uczniów z Babkowic, Siedlca, Ludwinowa, Kościuszkowa, Czeluścina, Czeluścinka, Magdalenek, Krzekotowic, Anielina, Cegielni i Gębic oraz odwóz do ww. miejscowości. 
 2. Młodzież dojeżdżająca zbiera się w dni nauki szkolnej na przystankach według harmonogramuna dany rok szkolny.
 3. Autobusy szkolne podjeżdżają na przystanki w ww. wioskach. Do autobusu wsiada się spokojnie, bez popychania.
 4. Opiekę nad dziećmi 5- i 6- letnimi na przystanku autobusowym sprawują rodzice i oni odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci (czekają z dziećmi na przystanku). 
 5. Podczas jazdy zabrania się :
 • chodzenia po autobusie;
 • hałasowania;
 • wyglądania przez okno; 
 • spożywania pokarmów i picia napojów; 
 • wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów.
 1. W autobusie opiekę nad uczniami sprawuje opiekun, którego uczniowie bezwzględnie słuchają. 
 2. Na autobusy szkolne uczniowie oczekują na parkingu przy szkole oraz w holu szkoły podstawowej (w razie niepogody). 
 3. Obowiązuje zakaz chodzenia po placu manewrowym.
 4. Niedopuszczalne jest, aby uczeń, który przyjechał do szkoły, wybrał się w drogę powrotną samodzielnie.
 5. Jeżeli rodzic w wyjątkowych przypadkach zabiera dziecko ze szkoły wcześniej, informuje o tym fakcie opiekuna w autobusie.
 6. Uczeń może wrócić do domu innym kursem niż planowy po okazaniu zaświadczenia od pielęgniarki szkolnej lub w sytuacjach wskazanych przez wychowawcę lub dyrekcję szkoły. 
 7. O wszelkich niepokojących zjawiskach związanych z dowożeniem dzieci i młodzieżyopiekun informuje dyrekcję szkoły.
 8. Obowiązki opiekuna:
 • dopilnowanie porządku przy wsiadaniu, zajmowaniu miejsc w autobusie oraz przy wysiadaniu z pojazdu;
 • ustalenie sposobu porozumiewania się z kierową w czasie jazdy;
 • pilnowanie właściwego zachowania się dzieci i uczniów w czasie przejazdu;
 • w przypadku stwierdzenia sytuacji w jakikolwiek sposób zagrażającej bezpieczeństwu dzieci i uczniów w czasie dowozu – niedopuszczenie do dalszego przewozu;
 • zapewnienie bezpiecznego wsiadania dzieci i uczniów do autobusu oraz wysiadania z pojazdu.
 1. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożone dzieci i dowożonych uczniów od chwili ich wejścia do pojazdu do chwili przekazania ich szkole (przedszkolu) oraz od chwili odebrania ich ze szkoły (przedszkola) do chwili opuszczenia przez nich pojazdu w miejscu wyznaczonym. 
 2. Rodzice przedszkolaka oczekują na swoje dzieci na przystanku autobusowym i przejmują nad nimi opiekę po wyjściu z autobusu.
 3. W autobusie obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki).
 4. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą podróżować w maseczkach, są zobowiązani o poinformowanie o tym opiekunów w autobusie, a ich rodzice zgłaszają przeciwwskazanie do noszenia maseczki przez dziecko wychowawcy klasy (na podstawie pisemnego zalecenia od lekarza).
 5. Uczeń, który nie ma przeciwwskazań do noszenia maseczki, nie może podróżować autobusem szkolnym bez zasłoniętych ust i nosa.
 6. W autobusie szkolnym jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk przez uczniów.
 7. Opiekunowie w autobusie szkolnym używają rękawiczek ochronnychi zasłaniają usta oraz nos (maseczka/przyłbica). 
 8. Opiekunowie pomagają najmłodszym dzieciom wejść i wyjść z autobusu poprzez podanie ręki osłoniętej rękawiczką ochronną.
 9. Wszystkich podróżujących autobusem szkolnym obowiązują zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.