No module Published on Offcanvas position

Świetlica 2018/2019

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,  stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Realizujemy program, który obejmuje różne typy zajęć :

rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne,  układanki, malowanie farbami, rysowanie,  kolorowanie, wycinanie,  wydzieranie, sklejanie,  origami i inne);
rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, książek,  inscenizacje);
wzbogacając wiedzę  (oglądanie programów i filmów edukacyjnych, pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne )
kształtujące umiejętności wypowiadania się  (rozmowy z uczniami,  pogadanki, zabawy dydaktyczne) oraz wykorzystania zdobytej wiedzy  (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek);
poprawiające sprawność fizyczną  (gry i zabawy zręcznościowe );
relaksujące  (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów ).
 

Czerwiec:

Maj:

Kwiecień:

Poznajemy zawód sprzedawcy - wizyta w sklepie budowlanym BZDĘGA

Marzec:

Luty:

Styczeń:

Mikołajki:

 

Grudzień:

Andrzejki:

Listopad:

Dzień Pluszowego Misia:

Niepodległa:

Świetlica dla Niepodległej:

Listopad w świetlicy:

Pielęgniarka w świetlicy szkolnej.

Uczniowie zaprosili do świetlicy pielęgniarkę, która zapoznała ich z tematem higieny. Dowiedzieli się - dlaczego trzeba się myć, jak należy dbać o zęby, co to są zarazki? Było to bardzo pouczające spotkanie dotyczące naszego zdrowia.

 

Dzień zadumy.

Listopad to miesiąc, w którym czcimy pamięć tych, co odeszli. Uczniowie wraz z panią Iwoną Juskowiak wybrali się na pępowski cmentarz. Zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy i powstańców, na grobach zmarłych nauczycieli. Była to chwila pełna zadumy i refleksji.

Październik w świetlicy:

Z wizytą na poczcie

Uczniowie ze świetlicy szkolnej razem z panią Iwoną Juskowiak byli z wizytą na poczcie w Pępowie. Dzieci zapoznały się z pracą pocztowców. Dowiedziały się w jaki sposób wypisywać druki,wysyłać paczki i adresować koperty. Pani pracująca na poczcie powiedziała dzieciom, że przesyłki pocztowe nie przewozi już kolej, lecz odbywa się to transportem drogowym lub lotniczym. Dzieci pięknie podziękowały i zadowolone wróciły do szkoły.

Współpraca z uczniami ze Skoraszewic:

Uczniowie ze świetlicy szkolnej w Pępowie nawiązali współpracę z kolegami ze szkoły w Skoraszewicach. Wymieniają się listami, w których piszą o tym co robią w świetlicy. Wszyscy bardzą angażują się w pisanie korespondencji. Z niecierpliwością czekają na kolejne listy.

Wrzesień w świetlicy:

„BohaterOn - włącz historię!”

Uczniowie klas III-V oraz dzieci ze świetlicy szkolnej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ”BohaterOn-włącz historię!”, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek.

Celem projektu było wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej i budowanie wrażliwości społecznej. Uczniowie wysłali 111 kartek do Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Koordynatorami akcji były nauczycielki Iwona Juskowiak i Arleta Adamek.