Komunikaty

Harmonogram i kalendarz

W menu "Organizacja" u góry strony dodane zostały 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

oraz

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów.

"Życie Szkoły"

Zapraszamy do pobrania nowego numeru "Życia Szkoły"

Numer 99 część 2 - klasy IV-VIII SP (maj - czerwiec 2023)

Numer 98 część 1 - klasy IV-VIII SP (marzec - kwiecień 2023)

Numer 98 część 2 - klasy IV-VIII SP (marzec - kwiecień 2023)

Numer 97 część 1 - klasy I-III SP (styczeń - luty 2023)

Numer 97 część 2 - klasy IV-VIII SP (styczeń - luty 2023)

15 września dzieci z grup „Misie”, „Jeżyki” oraz „Zajączki” obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki, którego celem jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania.

Tego dnia nasze zabawy wypełnione były kolorowymi kropkami. Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Dzieci uważnie wysłuchały opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talent. Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu. Wspólnie z dziećmi bawiliśmy się też przy piosence o kropce, tańczyliśmy z balonami oraz  braliśmy udział w zabawie z „Twisterem” śladem kropek. Było kolorowo i radośnie. 

Spacer patriotyczny klasy IVb w rocznicę 17 września 1939, połączony zapaleniem zniczy dla ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich w czasie II wojny światowej i wspólnym odczytaniem wiersza W.Bełzy Ziemia rodzinna

 

Programy oświatowo-zdrowotne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu realizowane

w Przedszkolu w Pępowie w roku szkolnym 2023/2024 

  • grupy 4/5 latków„Pszczółki”, „Ślimaczki” - program „Czyste powietrze wokół nas” skierowany do dzieci przedszkolnych i ich rodziców, bądź opiekunów, mający na celu wzrost świadomości rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 
    w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń;

  • grupy 5/6 latków „Jeżyki”, „Misie”, „Zajączki” - program „Mamo, Tato co Wy na to”skierowany do dzieci 5-6 letnich, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego, uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka, ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich;

 

Programy oświatowo-zdrowotne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu realizowane

w Szkole Podstawowej w Pępowie w roku szkolnym 2023/2024 

  • klasy II i III- program „Mam zdrowe zęby” skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem projektu jest budowanie właściwych nawyków i popularyzacja zasad poprawnej higieny jamy ustnej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, poprzez: zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej konieczności codziennej, systematycznej dbałości o zdrowie jamy ustnej i zębów; utrwalenie wiedzy na temat podstawowych zasad profilaktyki próchnicy; kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności wśród dzieci dotyczących właściwej higieny jamy ustnej;

  • klasy IV - program„Bieg po zdrowie” skierowany do uczniów klas IV szkoły podstawowej i ich rodziców, obejmujący profilaktykę antytytoniową, mający na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy;

 

Programy oświatowo-zdrowotne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu realizowane

w Szkole Podstawowej w Pępowie w roku szkolnym 2023/2024

  • klasy VI -program „Trzymaj Formę!” skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Celem działań w ramach Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki;

  • klasa VIII -program „Znamię! Znam je?”, skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych.Celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka, zachęcenie do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Dzięki lekcjom uczniowie: nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka, nauczą się regularnego samobadania skóry, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka, zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się przed nowotworem. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Spacer patriotyczny kl. Va i Vb w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę , 17.09.1939 r. połączony z zapaleniem zniczy bohaterom ziemi pępowskiej , którzy zginęli w czasie II wojny światowej z rąk oprawców niemieckich i sowieckich, połączony z wspólnym odśpiewaniem pieśni żołnierskiej "Piechota, ta szara piechota..."

 „Narodowe czytanie Nad Niemnem E. Orzeszkowej” w Pępowie

piątek, 8 września 2023 r.

  W piątek, 8 września 2023 r. w ogólnopolskiej  akcji  „Narodowego czytania Nad Niemnem E. Orzeszkowej”uczestniczyli (po raz pierwszy wspólnie) przedstawiciele społeczności obu szkół podstawowych z terenu gminy Pępowo: uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie oraz klas VII i VI Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. O godz. 10;15 50 uczniów pępowskiej szkoły, pod opieką swych nauczycieli,  z panią Dyrektor, Magdaleną Antkowiak, na czele, wyruszyło pieszo ścieżką rowerową w stronę gębickiego parku, w którym za zgodą i z pomocą państwa Jachimowiczów, nowych właścicieli pałacu w Gębicach, we współpracy z władzami naszej gminy i GOKSiAL-em  odbyło się tegoroczne „Narodowe czytanie w Pępowie”. 

  Otoczenie pomnika powstańca styczniowego – Ludwika Mycielskiego - w cichym zakątku gębickiego parku było idealnym miejscem na wspólne czytanie fragmentów „Nad Niemnem” opisujących wyprawę Justyny i Jana na powstańczą mogiłę. Aura tego niezwykłego miejsca współgrała z czytanymi przez uczestników akcji fragmentami dzieła Elizy  Orzeszkowej, a pieśń „Ty pójdziesz górą, a ja doliną…”, w wykonaniu ucznia kl. VII a Wojtka Wyzujaka, wszystkim słuchaczom zapadła w serca. 

  Zamieszczone na stronie szkoły zdjęcia i film z tego wydarzenia nagrany przez p. Tomasza Jarusa zatrzymały „w kadrze” tę piękną chwilę i pomagają nam wrócić do niej pamięcią. 

 

 

 

 

youtube

gpk