No module Published on Offcanvas position

 


Komunikaty

Oferta pracy - intendent

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami pod tym adresem.

 


25 kwietnia  w Szkole  Podstawowej   w Kobylinie odbył się  Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas VI-VIII. Naszą szkołę godnie reprezentowało troje uczniów: Hanna Nowacka i  Bartosz Stachowiak z klasy VIIb oraz Wojciech Wyzujak z klasy VIIa.   Uczestnicy konkursu pisali dyktando i  rozwiązywali zadania pełne ortograficznych pułapek. Najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce wykazał się Bartosz Stachowiak, który  zajął I miejsce

Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.

  81 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów w czasie II wojny światowej.

  Akcja "Żonkile" to inicjatywa, której celem jest przywracanie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim, ale to także możliwość budowania wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji. Dlaczego żonkile? Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

  Dla upamiętnienia bohaterów getta uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami po raz kolejny włączyli do Akcji " Żonkil". Na lekcjach historii poznali historię i znaczenie tego wydarzenia, obejrzeli filmy. W tym dniu uczniowie spotkali się w holu szkoły z pięknymi żonkilami, wykonanymi na lekcjach techniki, samodzielnie w domu, czy przyniesione z ogródka.

  Pokazaliśmy, że Łączy nas pamięć!

youtube