No module Published on Offcanvas position

W obecnym roku szkolnym dzieci z grupy „Misie” realizowały zadania z programu edukacyjnego „Mali Wielcy Odkrywcy”, organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Celem programu było propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Program podzielony został na trzy etapy, które dotyczą trzech obszarów: energii, ekologii i roślin. Wszystkie tematy zostały przez nas zrealizowane a przeprowadzone zajęcia były pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji. Grupa za wykonane zadania otrzymała dyplom oraz nagrodę - smart mikroskop, dzięki któremu nasze przyszłoroczne zajęcia badawcze będą jeszcze ciekawsze. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal „Małego Wielkiego Odkrywcy”. Udział w programie dał nam wiele radości oraz dużo nowej wiedzy :)

  W czwartek, 13 czerwca 2024 r. w holu gimnazjalnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom i półfinalistom szkolnego konkursu historycznego „Patroni pępowskich ulic”.

  W obliczu kryzysu wartości autorytetów widać potrzebę promowania pozytywnych wzorców wśród młodzieży. Okazją do takiego działania był konkurs popularyzujący wiedzę o postaciach znanych z nazw pępowskich ulic. Poziom wiedzy mieszkańców Pępowa na ten temat jest bardzo niski, dlatego konieczna jest prezentacja na forum szkoły dorobku tych postaci związanych z historią naszej „małej ojczyzny”. Patronami pępowskich ulic są: Edmund Bojanowski, Jędrzej Daleki, gen. Jan Nepomucen Umiński, Ludwik Mycielski, ks. Stanisław Płaczek, Stanisława Nadstawek, Cyryl Ratajski, Marian Orłoń i gen. Stanisław Rostworowski. Im poświęcona została prezentowana w holu gimnazjalnym naszej szkoły (od połowy maja 2024 r.) wystawa, połączona z przeznaczonym dla uczniów klas IV – VIII konkursem wiedzy o „patronach pępowskich ulic”. Jego uczestnicy, korzystając z materiałów eksponowanych na wystawie, strony internetowej pępowskiej szkoły oraz książki Mirosławy Bigaj i Tomasza Jarusa „Znani i nieznani patroni pępowskich ulic”, szukali odpowiedzi na pytania i wypełniali kupony konkursowe w dwóch etapach: pierwszy - ogólny - dotyczył wszystkich ww. postaci. Spośród 59 jego uczestników do drugiego etapu zakwalifikowało się 21 uczniów, którzy uzyskali minimum 10 punktów (na 18 możliwych). Ich zadaniem było znalezienie informacji o gen. S. Rostworowskim i wypełnienie drugiego kuponu. 15 uczniów podjęło to wyzwanie i wzięło udział w półfinale. Podsumowanie wyników z obu etapów pozwoliło wyłonić następujące grono laureatów:

Laureaci:

I m. Kalina Stachowiak /kl.Va
II m. Emilia Pawlak/kl.IVb
III m. Maja Jankowiak /kl.IVb
          Oliwia Ginter  / kl.Va
IV m. Roma Lewandowska / kl.IVB
          Martyna Krukowska kl.IVb 

wyróżnienia : 

Lena Jarczewska/kl.Vb/

Iga Ratajczak /kl.VIII a/,

Dawid Gierlik /kl.Vc/

pozostali półfinaliści:

 z kl. Vc: Liliana Twardowska,

               Anna Krzyżosiak,

               Nikola Norman,

               Julia Chlebowska,

               Adrian Chudziński

 z kl. V a: Maja Jankowska   

  Wszyscy uczestnicy półfinału otrzymali pamiątkowe dyplomy zaprojektowane przez p. Tomasza Jarusa oraz przygotowany z pomocą GOKSiAL-u „reprint” wydanej w 2005 r. książki „Znani i nieznani patroni pępowskich ulic”. Laureaci otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Pępowie. Wręczenia dyplomów i nagród dokonali; Dyrektor naszej szkoły – p. Magdalena Antkowiak oraz Dyrektor GOKSiAL-u - p. Leszek Żelazny.

  Dodatkową nagrodą dla laureatów był udział w spacerze edukacyjnym przybliżającym postacie M. Orłonia, E. Bojanowskiego i S. Nadstawek, połączonym ze słodką „nagrodą specjalną” w postaci lodów ufundowanych przez Koło Teatralne.

  Laureatom i półfinalistom gratuluję i dziękuję za ich zaangażowanie. Dziękuję również Wójtowi gminy Pępowo, p. Grzegorzowi Matuszakowi za wsparcie naszego konkursu, p. Joannie Grobelnej za zdjęcia, a p. Joannie Wyzujak za upust,  za sprawą którego „nagroda specjalna” była jeszcze słodsza.

youtube