No module Published on Offcanvas position

Nadanie imienia szkoły (2006)

„Nie ma lepszego od Jana Pawła II”
            Całoroczne przygotowania, związane z projektem nadania imienia Zespołowi Szkół w Pępowie, zostały uwieńczone podjęciem uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy Pępowo w dniu 14 czerwca 2006 roku.
            W piątek, 1 września 2006r., nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu Zespołu Szkół, nadanie imienia Jana Pawła II i nowego sztandaru. Jan Paweł II patronem naszej szkoły! Taki patron to wyróżnienie i przede wszystkim zobowiązanie! - usłyszeliśmy z ust gimnazjalistki podczas programu artystycznego.

            Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz.10.00, na której zgromadzili się organizatorzy, zaproszeni goście, uczniowie i rodzice. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicą Powstańców Wlkp. na teren szkoły. Tempo wyznaczała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ponieca. Dzieci w strojach krakowskich zachęcały do wejścia obiektu słowami: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi naszej szkoły. W przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele Organu Prowadzącego Szkołę, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Swoją obecnością zaszczyciła nas delegacja z Zespołu Szkół w Zimnowodzie, z racji posiadania wspólnego patrona.

            Nowy budynek oraz „kącik patrona” zostały poświęcone przez Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego. Dalsza część programu rozpoczęła się zgodnie z planem - na dziedzińcu. Niestety, deszczowa pogoda skłoniła organizatorów do zmiany miejsca pobytu i program artystyczny został zaprezentowany w holu gimnazjum. Goście zwiedzali obiekt i wystawy, tematycznie związane z historią rozbudowy oraz sylwetką patrona.
            Z okazji otwarcia rozbudowanego obiektu szkolnego w Pępowie zostały wydane pamiątki:
- z inicjatywy Księdza Proboszcza Henryka Szwarca - emblematy z podobizną patrona szkoły Jana Pawła II oraz pocztówki,
- z inicjatywy szkoły: opracowanie „Od małej szkółki parafialnej do nowoczesnego obiektu ", przygotowane przez Alicję Wojciechowską przy współpracy Cyryli Krajki.