No module Published on Offcanvas position

Dzień Patrona Szkoły (2012)

Dzień Patrona w naszej szkole

„Patron naszej szkoły

To Ojciec święty,

Wśród dzieci zawsze był uśmiechnięty.

Każdy dobrze wie,

Jak kiedyś Papież nazywał się.

Karol Wojtyła, Jan Paweł II

Takim patronem ta szkoła się chlubi!”

4 kwietnia obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły, Jana Pawła II. Ten niezwykły poranek  rozpoczął się uroczystą Mszą św. z udziałem społeczności szkolnej ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Po nabożeństwie delegacje klas złożyły znicze i chorągiewki papieskie pod pomnikiem Jana Pawła II, a chór szkolny odśpiewał hymn Rodziny Szkół noszących Jego imię.  W skupieniu i podniosłym nastroju uczniowie klas 4-6  wraz z wychowawcami wrócili do szkoły, gdzie obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez koło teatralne. Członkowie koła przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życiaz i pontyfikatu Ojca Świętego. Urozmaiceniem programu były  prezentacje multimedialne ze zdjęciami oraz film z pobytu w Wielkopolsce. Scenka z góralami, oparta na anegdocie z życia Papieża, mówiła  o przywiązaniu do gór i szacunku, jakim Jan Paweł II darzył górali i wszystkich prostych ludzi.

           Po programie artystycznym zostały ogłoszone wyniki Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył się 2 kwietnia. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. I miejsce zajęła Julia Fabisiak z kl.IVb, II miejsce - Maria Andrzejewska z kl. IVb i Tomasz Kopciński z kl.Vb, III miejsce – Piotr Waleński z kl. Vc, Natalia Małecka z kl.IVa i Jakub Rzepka z kl.VIa. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe kubki, a wszyscy uczestnicy - dyplomy i długopisy ufundowane przez Radę Rodziców. Podczas uroczystości przewodniczący klas odebrali pamiątkowe kalendarze i dyplomy za wkład pracy w obchody  Dnia Patrona, gdyż  każda klasa przygotowała  gazetkę o Janie Pawle II w swojej sali lekcyjnej i zaprojektowała logo szkoły. 

Ten niezwykły świąteczny   dzień rozpoczął czas radości i odpoczynku  związany ze Świętami Wielkiej Nocy.

VI Dzień Patrona Szkoły w gimnazjum

Już po raz szósty obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Jana Pawła II. Zwyczajowo, przez ostatni miesiąc przed szkolną uroczystością, uczniowie gimnazjum mieli do zrealizowania kilka zadań konkursowych.  W tym roku klasy musiały sprostać następującym wyzwaniom: przygotowanie gazetki nt. „Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy”, własnoręczne wykonanie bukietu kwiatów w wazonie dla Patrona, napisanie listu nt. Moja modlitwa do Ojca Świętego, inscenizacja w oparciu o wylosowany fragment z książki: „Kwiatki Jana Pawła II” oraz przygotowanie się do udziału w konkursie wiedzy o Janie  Pawle II. 

          Dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. w kościele pw. św. Jadwigi w Pępowie, odprawionej przez ks. wikariusza J.Trojana. Po Mszy św. społeczność szkolna udała się pod pomnik Jana Pawła II, by tam wspólnie wykonać Hymn Rodziny Szkół  JPII. W celu uczczenia pamięci Ojca Świętego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli pod pomnikiem bukiet kwiatów, a delegacje klasowe – znicze i żółto - białe chorągiewki.

Z kolei udaliśmy się do sali w CSK, gdzie odbył się turniej klas gimnazjalnych w zakresie wiedzy i umiejętności, całościowo związany z biografią Patrona Szkoły.

Nad przebiegiem czuwało jury w składzie: wicedyr. Cyryla Krajka, s.Ewa Koczwara, p. Joanna Grobelna, p.Bernadeta Kaźmierczak i p.Ewa Fabisiak. Po zsumowaniu punktacji za wszystkie konkurencje konkursowe, okazało się, że najlepiej do Dnia Patrona przygotowała się klasa IIb, drugie miejsce zajęła klasa IIIc, a trzecie - IIIb. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i symboliczną nagrodę w postaci kwiatka doniczkowego do swojej sali lekcyjnej.

         Doświadczenie uczy, że przyjęta w naszej szkole metoda projektu w celu przygotowania obchodów Dnia Patrona Szkoły,  pozwala włączyć w przygotowania wszystkich uczniów.

Ten wyjątkowy dzień dostarczył wielu miłych i pożytecznych wrażeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom obchodów Dnia Patrona Szkoły, a  szczególnie paniom: Danucie Szczęsnej i Arlecie Adamek - za przygotowanie scenariusza, klasom - za zaangażowanie, a wychowawcom - za wspieranie swoich uczniów podczas realizacji kolejnych zadań zaplanowanych w projekcie.