No module Published on Offcanvas position

XXIII DZIEŃ PAPIESKI

„JAN PAWEŁ II. CYWILIZACJA ŻYCIA”.

15 października 2023 r. – XXIII DZIEŃ PAPIESKI

  Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego: „Cywilizacja życia” nawiązuje do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia). Wszyscy jesteśmy wezwani, „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości” – głosi apel Jana Pawła II.

  Jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tego dnia, kwestując na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast oraz terenów wiejskich. Na chwilę obecną program obejmuje około 2000 stypendystów. Jest to możliwe dzięki ofiarności społeczeństwa i zaangażowaniu wolontariuszy.

  W tym roku 24 wolontariuszy zaangażowało się w zbiórkę na rzecz Fundacji i dzięki hojności ofiarodawców zebrali 4446,99 zł. DZIĘKUJEMY!!!