No module Published on Offcanvas position

XXI pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

„Nie lękajcie się” to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego i XXI pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Pielgrzymka odbyła się w dniu 7 października. Z naszej szkoły uczestniczyło w niej 33 uczniów klas ósmych oraz poczet sztandarowy wraz z opiekunami: p. Magdaleną Kulińską, p. Anną Raczkiewicz, p. Danutą Szczęsną i s. Radosławą. Na czele grupy stanął ks. proboszcz Andrzej Drobiński. Naszą podróż rozpoczęliśmy o 4.00 rano. Podczas powitania przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski zachęcał młodzież do refleksji na temat: jak dziś Jan Paweł II odniósłby się do naszych czynów i zachowań, co powiedziałby o naszych planach i zamierzeniach? Analizując to, przeor podsumował osobę Jana Pawła II jako człowieka bezkrytycznego, pozytywnie odnoszącego się do wszelkich nowości i kochającego młodzież. Uroczystym momentem spotkania była Msza Święta sprawowana na wałach jasnogórskich pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół – księdza biskupa Henryka Tomasika.
Modląc się u stóp Jasnogórskiej Pani włączyliśmy się w narodowe dziękczynienie za Prymasa Tysiąclecia oraz wyraziliśmy naszą pamięć, szacunek i uznanie dla Jego życia i posługi pasterskiej, tak ważnej dla naszej Ojczyzny.
W zjeździe uczestniczyło ponad 5000 pielgrzymów z całej Polski oraz było obecnych 140 sztandarów szkół noszących imię Jana Pawła II.
W Polsce i na świecie funkcjonuje ponad 1,2 tys. takich placówek oświatowych. Należący do Rodziny zobowiązani są m.in. do realizowania w życiu nauczania Patrona.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym pięknym spotkaniu.
W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć przystanku w McDonald's.
Do domu wracaliśmy pełni duchowych emocji z modlitwą i śpiewem na ustach.

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15245