Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
Jan Paweł II


„Promieniowanie Ojcostwa” – to tegoroczne hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony jest w Polsce. 14 października odbyła się zbiórka pieniędzy, na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Jak co roku uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do tego przedsięwzięcia. W tym roku młodzież pod opieką nauczycieli kwestowała przy kościele w Pępowie. Zebrana kwota to 3016,20 zł. Pieniądze przesłane zostały do Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a następnie na stypendia dla młodzieży biednej, ale bardzo zdolnej. Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania zbiórki, za zaangażowanie i ofiarność.