XV pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

XV pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę przebiegała pod hasłem „ Jan Paweł II” – patron rodziny”. 20 tysięcy pielgrzymów reprezentujących około 500 szkół z całej Polski i Wilna, a wśród nich 40 osobowa grupa z naszego gimnazjum wraz z opiekunami, uczestniczyło w uroczystej Mszy Św. z udziałem pocztów sztandarowych. Całej liturgii przewodniczył duszpasterz Rodziny Szkół – ksiądz biskup Henryk Tomasik. Wszyscy zgromadzeni na Jasnej Górze modlili się w intencji Ojca Świętego Franciszka, swoich rodzin oraz prosili o wstawiennictwo maryjne w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia.  Do tematu rodziny i modlitwy w jej intencji nawiązał w słowach powitania o. Sebastian Matecki, a także w homilii biskup Henryk Tomasik. Po eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej, a także list Rodziny Szkól im. Jana Pawła II skierowany do Ojca Świętego Franciszka. Oprócz przeżyć duchowych i  niesamowitej atmosfery wspólnoty przywieźliśmy ze spotkania na Jasnej Górze pamiątki – znaczek pielgrzymkowy i dziesiątkę różańca. Już czekamy na następne spotkanie w 2016 roku.