NASZ UDZIAŁ W VII PIELGRZYMCE RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II Częstochowa 2007

„Słowa 0jca w czyn chcemy przemieniać, pomagać ludziomi wciąż pamiętać Twoje myśli, które drogi wskazują, Twoje słowa, które uczą mądrości, Twoje czyny przepełnione miłością"- rozlegały się słowa hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
4 paździemika przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w VII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.
Jasnogórskie wały i plac przed szczytem ozdobiły setki transparentów oraz ponad 400 pocztów sztandarowych, reprezentujących poszczególne szkoły. Przybyli także
przedstawiciele wyższych uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła H w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła H w Białej Podlaskiej i Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Dotarły także delegacje szkół z Litwy i ze Szkocji. 20 tysięcy młodzieży wraz z opiekunami modliło się o wyniesienie na ołtarze Patrona swoich szkół - Sługi Bożego Jana Pawła II. Mszy św. o godz. 11.00 na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył bp Zygmunt Zimowski z Radomia, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W czasie pielgrzymki po raz pierwszy wykonano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na melodię „Barki".
Na zakończenie Eucharystii został odczytany Akt Zawierzenia Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II Matce Bożej. Młodzież wystosowała także telegram do papieża Benedykta XVI. Po Mszy św. poczty sztandarowe w uroczystej procesji przeszły do Kaplicy Matki Bożej, gdzie otrzymały błogosławieństwo od bpa Zygmunta Zimowskiego oraz pamiątkowe obrazki ze skrawkami sutarmy Ojca Świętego Jana Pawła II. Tę niezwykłą pamiątkę ofiarował dla każdej ze szkół kard. Stanisław Dziwisz. Delegacje otrzymały także gwoździe do w sztandarów, które 14 lipca br. zostały poświęcone przy grobie Jana Pawła II. W czasie pielgrzymki dzieci i młodzież ofiarowali do specjalnych puszek dobrowolne datki na budowę hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, aby wesprzeć wesprzeć dzieło powstawania hospicjów w Polsce. Z wdzięcznością patrzył na to obecny na spotkaniu dyrektor Hospicjum ks. Marek Kujawski.

W Polsce jest ponad 800 szkół im. Jana Pawła II. Nasza szkoła została zarejestrowana pod numerem 817. Jesteśmy dumni, że patronem naszym jest największy autorytet świata.
Dlatego też staramy się przybliżać wartości i naukę Jana Pawła II, między innymi na zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła "Pokolenie JP II".