No module Published on Offcanvas position


 

Słowa hymnu (mel. Barka)

1. My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

2. Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

Adres internetowy Rodziny Szkół: http://rodzina.org.pl/

„Papieżu Pielgrzymie, pokochał Cię świat
Sławimy Twe imię od tylu już lat..."

W czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II członkowie koła wokalno - tanecznego „Wesołe Nutki" przygotowali uroczysty apel związany z obchodami Dnia Patrona. Myślą przewodnią spotkania było przedstawienie pielgrzymek Ojca Świętego po Polsce.
Nie sposób było za pomocą wierszy, piosenek i tańca przedstawić wszystkie pielgrzymki, jakie Ojciec Święty odbył po ziemi ojczystej. Mali artyści w montażu słownomuzycznym opowiedzieli o miejscach, które papież szczególnie umiłował, a mianowicie o Wadowicach i Krakowie. Wykonując taniec śląski „trojak", przybliżyli wizytę Jana Pawła II w Katowicach.
Wspólne śpiewanie piosenki „Gdy na morzu wielka burza..." sprawiło, że dzieci poznały historię kolejnej pielgrzymki Ojca Świętego do Trójmiasta. Artyści w pięknych, wielkopolskich strojach ludowych, tańcząc taniec „kłaniany" oraz opowiadając o pobycie papieża w Poznaniu, przybliżyli kolejną pielgrzymkę.
Uroczystość związana z Dniem Patrona wyrażała przywiązanie do wiary, radość i miłość do ukochanego papieża - Polaka. Doniosły nastrój udzielił się wszystkim dzieciom: śpiewały, powtarzały słowa przysięgi, machały gołąbkami. Uczniowie obiecywali:
„Pójdziemy za Tobą! W codziennej nauce szkolnej i żmudnej pracy będziemy jak najlepiej wypełniać nasze powolanie. Wspomagaj nas w tym, bo jesteś na zawsze z nami, bo jesteś nasz! I tak naprawdę wcale nie odszedłeś. Jesteś duchowo z nami - czujemy to!
Zakończeniem apelu były słowa prowadzącego Szymona:
„ To byly nasze wspomnienia o Ojcu Świętym,
Janie Pawle II - Pielgrzymie Uśmiechniętym.
Pomnik wspomnień w sercach - niech powstanie!
Tak Ojciec Święty z nami - pozostanie!"

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W KLASACH IV-VI

Wychowawczynie klas IV: Lidia Muszyńska, Zoña Przeniczka i Daria Janiszewska, przygotowały tumiej wiedzy o patronie szkoły, łącząc naukę z zabawą. Trzy drużyny klasowe w holu szkoły dzielnie rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Dzieci odpowiadały na wylosowane pytania konkursowe, układały puzzle z podobizną papieża, nazwami miejscowości: Wadowice, Kraków, Niegowić - wypełniały puste miejsca na mapie.
Pozostali uczniowie z zespołów klasowych śpiewali „Barkę”, poddając się ocenie jury, w którym zasiadali również rodzice. Ocenie podlegało też zachowanie kibiców oraz gazetki klasowe, poświęcone sylwetce Wielkiego Papieża. Program był bardzo ciekawy i emocjonujący.

W tym samym czasie 5-osobowe drużyny z klas V i VI przez dwie godziny walczyły o prowadzenie w turnieju wiedzy i umiejętności na sali ginmastycznej.
Sześć rund pytań stanowiło okazję do wykazania się znajomością faktów biograficznych dotyczących Karolka, Karola i Ojca Świętego. Konkurs urozmaicono zabawami: układanie puzzli - herbu papieskiego i słowniczka dotyczącego pontyfikatu, cytatów z rozsypanki wyrazowej, projektowanie logo szkoły noszącej imię Jana Pawła H. Przygotowano też 10 pytań z nagrodami dla publiczności. Autorkami tego pięknego scenariusza były: Marlena Wachowiak i Joanna Góźdź.

„Nie ma lepszego od Jana Pawła II”
            Całoroczne przygotowania, związane z projektem nadania imienia Zespołowi Szkół w Pępowie, zostały uwieńczone podjęciem uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy Pępowo w dniu 14 czerwca 2006 roku.
            W piątek, 1 września 2006r., nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu Zespołu Szkół, nadanie imienia Jana Pawła II i nowego sztandaru. Jan Paweł II patronem naszej szkoły! Taki patron to wyróżnienie i przede wszystkim zobowiązanie! - usłyszeliśmy z ust gimnazjalistki podczas programu artystycznego.

            Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz.10.00, na której zgromadzili się organizatorzy, zaproszeni goście, uczniowie i rodzice. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicą Powstańców Wlkp. na teren szkoły. Tempo wyznaczała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ponieca. Dzieci w strojach krakowskich zachęcały do wejścia obiektu słowami: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi naszej szkoły. W przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele Organu Prowadzącego Szkołę, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Swoją obecnością zaszczyciła nas delegacja z Zespołu Szkół w Zimnowodzie, z racji posiadania wspólnego patrona.

            Nowy budynek oraz „kącik patrona” zostały poświęcone przez Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego. Dalsza część programu rozpoczęła się zgodnie z planem - na dziedzińcu. Niestety, deszczowa pogoda skłoniła organizatorów do zmiany miejsca pobytu i program artystyczny został zaprezentowany w holu gimnazjum. Goście zwiedzali obiekt i wystawy, tematycznie związane z historią rozbudowy oraz sylwetką patrona.
            Z okazji otwarcia rozbudowanego obiektu szkolnego w Pępowie zostały wydane pamiątki:
- z inicjatywy Księdza Proboszcza Henryka Szwarca - emblematy z podobizną patrona szkoły Jana Pawła II oraz pocztówki,
- z inicjatywy szkoły: opracowanie „Od małej szkółki parafialnej do nowoczesnego obiektu ", przygotowane przez Alicję Wojciechowską przy współpracy Cyryli Krajki.

Podkategorie