No module Published on Offcanvas position

     Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, pierwszaki doczekały się momentu pasowania na czytelnika.

  Uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z księgozbioru przeznaczonego dla najmłodszych, sposobem wypożyczania oraz podstawowymi prawami i obowiązkami czytelnika.

      Kolejnym punktem programu były zabawy, które sprawdzały wiedzę małych czytelników w zakresie bajek i baśni. Specjalnie na tę okazję została też przygotowana krótka część artystyczna, podczas której starsi uczniowie wcielili się w znane i lubiane postacie bajkowe. Dzieci w obecności wychowawcy i bibliotekarzy złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na dowód tego, czytelnicy odbili swoją dłoń na tekście przyrzeczenia, które otrzymali na pamiątkę.

      Tradycyjnie już uczniowie zostali obdarowani książką i zakładką wykonaną przez nauczycieli bibliotekarzy.

      Organizowane co roku przez bibliotekę święto pasowania na czytelnika ma na celu zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania ze zbiorów i częstego odwiedzania biblioteki.

 

Podkategorie