No module Published on Offcanvas position

Biblioteka - regulaminy

Regulaminy obowiązujące w bibliotece
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pępowie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI
 1. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki (w czasie przerw komputery udostępniane są tylko w czytelni).
 3. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 4. Komputery służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 5. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6.  Zabrania się wykorzystywania komputera do prywatnej korespondencji lub do gier i zabaw (np.www.fotka.pl).
 7.  W przypadku dużej liczb chętnych czas prac przy komputerze będzie ograniczony.
 8. W MCI można kserować i drukować po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputerów na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

  1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły.
  2. Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i z godzinami udostępniania zbiorów.

Przerwy dla:

Szkoły podstawowej:    Gimnazjum:
8.25 – 8.35 9.20 – 9.30
10.15 – 10.25  11.10 – 11.30
12.15 – 12.25  13.10 – 13.20
14.05 – 14.15 14.05 – 14.15

 1. W bibliotece należy mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie i uszkodzenie wypożyczonych książek.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
 4. Przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
REGULAMIN  CZYTELNI
 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Okrycia wierzchnie należy zostawić  na korytarzu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu a wypożyczanie jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.
 7. Zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.