No module Published on Offcanvas position

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu ,,KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA’’. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w domu i w czasie zabaw. Nauczyciele klas pierwszych realizowali program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Na zebraniach z rodzicami nauczycielki przedstawiły sposób realizacji programu, rozdały broszury informacyjne i zachęcały do współpracy. W czasie realizacji programu odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, i w domu. Wychowawcy w klasach przygotowali plakat dotyczący zadań realizowanych w ramach programu. Uczestnicy  obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania. Otrzymali książeczki z grami i zabawami, które pomogły utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego,   o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Do każdego zadania dołączono także dobre rady  i ostrzeżenia. Dzieci podczas realizacji programu były bardzo aktywne, zaangażowane i świetnie wykorzystały zdobytą wiedzę w praktyce.

            Program dla uczniów klas pierwszych zakończył się  w listopadzie Ogólnopolskim Testem Bezpieczeństwa. Po zrealizowaniu wszystkich zadań nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem ,,KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA’’,  a pierwszoklasiści otrzymali DYPLOM ,,KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA’’.

Podkategorie