No module Published on Offcanvas position

Próbny sprawdzian w klasie szóstej i egzamin gimnazjalny

PRÓBA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ:
poniedziałek, 13 stycznia 2014r. o godz. 9:00
 
PRÓBA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:
wtorek, 14 stycznia 2014r. od godz. 9:00 - część humanistyczna
środa, 15 stycznia 2014r. od godz. 9:00 - część matematyczno - przyrodnicza
czwartek, 16 stycznia 2014r. od godz. 9:00 - część językowa