Komunikaty

Harmonogram i kalendarz

W menu "Organizacja" u góry strony dodane zostały 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

oraz

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów.

"Życie Szkoły"

Zapraszamy do pobrania nowego numeru "Życia Szkoły"

Numer 99 część 2 - klasy IV-VIII SP (maj - czerwiec 2023)

Numer 98 część 1 - klasy IV-VIII SP (marzec - kwiecień 2023)

Numer 98 część 2 - klasy IV-VIII SP (marzec - kwiecień 2023)

Numer 97 część 1 - klasy I-III SP (styczeń - luty 2023)

Numer 97 część 2 - klasy IV-VIII SP (styczeń - luty 2023)

  W ramach prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego kampanii edukacyjno–informacyjnej 13 kwietnia 2023 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie wystąpiła grupa teatralna, która przygotowała spektakl ekologiczny pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie”. Przedstawienie kierowane było do dzieci z klas I szkół podstawowych i poruszało aspekty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aktorzy w sposób humorystyczny starali się przekazać dzieciom podstawowe informacje i zasady, jak również uświadomić, dlaczego warto je stosować. W trakcie przestawienia artyści zadawali uczniom pytania, na które wszyscy chętnie odpowiadali. Spektakl poruszał ekologiczne tematy, takie jak: prawidłowe nawyki ekologiczne i recykling odpadów. Dzieci miały okazję powtórzyć zasady segregacji odpadów. Pełen humoru spektakl zachęcił najmłodszych do dbania o środowisko.

Omawiając blok tematyczny związany z życiem na wsi grupa Pszczółek i Ślimaczków odbyła wycieczkę do gospodarstwa rolnego, położonego w pobliskiej wsi Krzekotowice. Gospodarze posiadłości przyjęli Nas z ogromną życzliwością. Na tę okoliczność przybyła również Pani - przedstawiciel z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.  Dzieci dowiedziały się ciekawych rzeczy o hodowli zwierząt, uprawie roli, również mogły zobaczyć hodowane zwierzęta – krowy. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły gospodarzom podziękowanie. Przedszkolaki wróciły z wycieczki uśmiechnięte, zadowolone i bogatsze o nowe doświadczenia.
 

Chcieliśmy podziękować Sołtysowi wsi za miłe ugoszczenie nas i oprowadzenie po swoim gospodarstwie.

Agata Antkowiak, Klaudia Ciółko

Dzień Języka Angielskiego obchodzony jest 23 kwietnia, upamiętnia datę urodzin i śmierci Williama Szekspira. Jest to jedno z oficjalnych świąt Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego funkcją jest zwrócenie uwagi  na różnorodność językową i kulturową ONZ. Dzień ten został ustanowiony w wyniku inicjatywy podjętej w 2010 roku przez Departament Informacji Publicznej.

Język angielski jest językiem urzędowym w najważniejszych organizacjach międzynarodowych. Znajomość języka angielskiego pozwala na swobodne komunikowanie się, poznawanie nowych kultur oraz podróżowanie. 

Z tej okazji podjęto w naszej szkole działania, aby uczestniczyć w obchodach tego dnia. Na podstawie gazetki tematycznej uczniowie dowiedzieli się gdzie język angielski jest językiem urzędowym, jakie są odmiany języka angielskiego, w których krajach mówi się po angielsku oraz o historii języka angielskiego. Grupy przedszkolne oraz uczniowie klas I-III kolorowali flagę oraz charakterystyczne elementy związane z Wielką Brytanią. Natomiast uczniowie klas IV-VIII wykonywali na zajęciach labook zawierający informacje dotyczące języka oraz wzięli udział w konkursie sprawdzającym wiedzę na temat języka angielskiego. Uczestnicy konkursy otrzymali oceny oraz punkty dodatne z zachowania.

Dzień Języka Angielskiego w przedszkolu:

Dzień Języka Angielskiego w klasach edukacji wczesnoszkolnej:

  W piątek, 5 maja 2023 r., 15 uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, pod opieką swej nauczycielki historii - p. Mirosławy Bigaj, p. Tomasza Jarusa i p. Agaty Zboralskiej, wzięło udział w wycieczce rowerowej do Czeluścina, aby z pomocą przewodnika „Rowerem przez gminę Pępowo” poznać ciekawą historię tej miejscowości, z którą związany jest m.in. bohater wojen napoleońskich i powstania listopadowego - gen. Jan Nepomucen Umiński. Po drodze, podczas krótkiego postoju przy krzyżu w Magdalenkach, uczestnicy wycieczki poznali garść faktów związanych z powstaniem tej miejscowości naszej gminy. Następnie zatrzymaliśmy się przy krzyżu stojącym obok szkoły w Czeluścinie, aby przypomnieć postać Franciszka Napierały rozstrzelanego przez Niemców w tym miejscu 8 września 1939 roku. Na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej uczestnicy wyprawy zapoznali się z dokonaniami gen. J.N. Umińskiego, a następnie zrelaksowali się na huśtawkach i zjeżdżalni lub grając w szachy. Kolejnym celem wycieczki było poznanie historii niemieckiej społeczności Czeluścina, śladem obecności której jest cmentarz ewangelicki. Pan Tomasz Jarus udokumentował przebieg wyprawy, fotografując kolejne jej etapy. Pogoda dopisała, więc wycieczka rowerowa do Czeluścina była pożyteczna i przyjemna zarazem.

  4 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu  odbyła się   III edycja powiatowego konkursu pod patronatem Burmistrza Gostynia „Geografia z matematyką za pan brat”. Jego celem jest między innymi popularyzacja wiedzy geograficznej i matematycznej.   W konkursie wzięli udział przedstawiciele 10 szkół, a wśród nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Pępowie - Wiktoria Ratajewska i Oliwier Domański. Uczestnicy rozwiązywali test, w którym musieli wykazać się wiedzą geograficzną, umiejętnościami matematycznymi,  korzystania z różnych źródeł informacji np. mapy oraz analizowania i interpretowania danych statystycznych. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami i  w efekcie Oliwier zajął II miejsce, a Wiktoria znalazła się tuż za podium.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Anna Raczkiewicz

 

 

youtube

gpk