Tak, jak w latach poprzednich wydawnictwo SYNAPSA zaprosiło  uczniów wszystkich klas drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej, VIII edycji konkursu: Synapsik "MEN". W naszej szkole odbył się on 26.10.2018r. Wzięło w nim udział 20 uczniów (14 z klas drugich oraz 6 z klasy trzeciej). Synapsik to konkurs o  charakterze ogólnopolskim, będący ciekawym uzupełnieniem zajęć oraz stanowiący cenną  informację  zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. Testy konkursowe dla poszczególnych klas zostały przygotowane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazowali na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.

Powiatowy Konkurs Historyczny „Polonia Restituta –  stulecie odzyskania niepodległości”|.

30 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny ,,Polonia Restituta’’. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów wiedzy o historii Polski dotyczącej walk narodowowyzwoleńczych okresu I wojny światowej i pierwszych lat powojennych, z uwzględnieniem historii regionalnej Wielkopolan.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IIIc gimnazjum: Roksana Twardowska i Joanna Wolsztyniak oraz uczeń klasy VIIa szkoły podstawowej Piotr Guzikowski.
Konkurs miał formę testu pisemnego, który zawierał 35 zadań. Po zakończeniu rozwiązywania pracy konkursowej, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania budynku szkolnego, który ma bardzo ciekawą historię. Szkoła została bowiem wybudowana ze składek społeczeństwa powiatu gostyńskiego i jest pomnikiem upamiętniającym odzyskanie niepodległości oraz poświęcona ,,Bogu i Ojczyźnie Odrodzonej’’.
Uczestnicy konkursu tego samego dnia odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej w Gostyniu oraz obejrzeli w muzeum wystawę czasową pt. „Gen. dyw. Stefan „Grot” Rowecki 1895- 1944”.
Wśród laureatów konkursu znalazł się Piotr Guzikowski, który 8 listopada podczas uroczystej akademii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbierze dyplom
i nagrodę.
Uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy, dziękujemy za zaangażowanie oraz życzymy dalszych sukcesów.

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free