Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
Jan Paweł II


„Promieniowanie Ojcostwa” – to tegoroczne hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony jest w Polsce. 14 października odbyła się zbiórka pieniędzy, na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Jak co roku uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do tego przedsięwzięcia. W tym roku młodzież pod opieką nauczycieli kwestowała przy kościele w Pępowie. Zebrana kwota to 3016,20 zł. Pieniądze przesłane zostały do Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a następnie na stypendia dla młodzieży biednej, ale bardzo zdolnej. Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania zbiórki, za zaangażowanie i ofiarność.

W miesiącu październiku organizatorami konkursu plastycznego pt. "Strach ma wielkie oczy’’ był GOK "Hutnik’’ w Gostyniu. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu gostyńskiego od  4-15 lat. Z naszej szkoły wzięli w nim udział uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci 6-letnie:

"Misie’’1.Julian Ratajczak,2.Kalina Stachowiak,3.Oliwia Ginter,

"Jeżyki’’1.Magdalena Maćkowiak, 2.Lena Lorek,3.Julia Woźniak 4.Natalia Waleńska

"Zajączki" Szymon Adamiak

Kl.1a1. Rafał Kaczorowski,2.Tomasz Lewicz

Kl.1b1. Maksymilian Ratajczak,2.Mateusz Kuczyński

Kl.2a1. Filip Danielczyk,2.Julia Wojtaszek,

Kl.2b1. Szymon Pawlak

Kl.3a1. Iga Ratajczak, 2.Amelia Piotrowiak

Kl.4c1. Anna Adamiak

 Celem konkursu było oswojenie strachu oraz rozwijanie wyobraźni dzieci  i młodzieży, inspirowanie twórczości plastycznej, umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności plastycznych.Na konkurs napłynęło 237 prac. Przy ich ocenie komisja konkursowa brała pod uwagę  przede wszystkim nastrój i kolorystykę, sposób wyrażenia tematu oraz kompozycję i staranność wykonania. Ogółem przyznano 27 wyróżnień oraz 13 nagród w trzech kategoriach wiekowych. Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły Maksymilian Ratajczak z kl.1b. Za swoją pracę otrzymał wyróżnienie. 

Serdecznie gratulujemy!     

    

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free