Dnia 9 maja br. uczniowie naszej szkoły w liczbie 447 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej, zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. pod hasłem „Przerwa na czytanie”.
Uczniowie młodszych klas czytali wybraną przez siebie książkę ze zbiorów biblioteki w salach lekcyjnych, natomiast uczniowie klas starszych prezentowali chóralnie wybrane fragmenty z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Akcja odbyła się w ustalonych przerwach: kl. IV-VI w drugą przerwę, a kl. VII, VIII i III gimnazjum - w trzecią przerwę.
Celem przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Podsumowaniem wydarzenia były słowa p. dyrektor Cyryli Krajki, biorącej udział w spotkaniu, skierowane do uczniów na temat czytania i wartości książki w życiu każdego człowieka.
Akcja została wzbogacona cytatami o książce i czytaniu umieszczonymi na drzwiach wszystkich sal lekcyjnych.
Dziękujemy serdecznie uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu wydarzenia czytelniczego.

  Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliotekę święto, ma na celu zachęcenie uczniów klas pierwszych do korzystania ze zbiorów i częstego odwiedzania biblioteki. Przyjęcie uczniów w poczet czytelników odbyło się dnia 27 i 28 lutego 2019 roku.
  Do biblioteki dzieci dotarły niezwykłym pociągiem. Wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa” był inspiracją do pokonania drogi do celu. Pociąg zatrzymywał się „na stacjach”, na których pojawiali się bohaterowie bajek. Zadaniem pasażerów było odgadnięcie zagadki związanej z napotkaną postacią. Za prawidłowo udzieloną odpowiedź , uczniowie otrzymywali kartoniki z literami: A, R, O, B, W. Poprawnie ułożone hasło- „BRAWO” było przepustką wejścia do biblioteki. W drzwiach powitała ich wróżka, która zaprosiła do zwiedzania krainy książek. Postacie bajkowe zaśpiewały piosenkę „Witajcie w naszej bajce” i zachęciły uczniów do wspólnej zabawy. W rolę postaci książkowych wcieliły się uczennice z klasy Vb, którym serdecznie dziękujemy.

  Na spotkaniu nie zabrakło rozmów z uczniami o księgarniach, domowych bibliotekach i ulubionych książkach. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Potrafili wymienić zalety książek oraz poznali zasady, jak należy się z nimi obchodzić.

  Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przez uczniów przyrzeczenia. Uczniowie klasy pierwszej ślubowali, że będą kochać książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika dużą kolorową zakładką.

  Na pamiątkę tego wydarzenia nasi nowi czytelnicy otrzymali książki pt. „Album czytelnika” oraz zakładki wykonane przez panie bibliotekarki. Zadowoleni uczniowie przystąpili do wypożyczania pierwszych książek ze szkolnej biblioteki.

Wszystkim małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free