Komunikaty

Harmonogram i kalendarz

W menu "Organizacja" u góry strony dodane zostały 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

oraz

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów.

"Życie Szkoły"

Zapraszamy do pobrania nowego numeru "Życia Szkoły"

Numer 99 część 2 - klasy IV-VIII SP (maj - czerwiec 2023)

Numer 98 część 1 - klasy IV-VIII SP (marzec - kwiecień 2023)

Numer 98 część 2 - klasy IV-VIII SP (marzec - kwiecień 2023)

Numer 97 część 1 - klasy I-III SP (styczeń - luty 2023)

Numer 97 część 2 - klasy IV-VIII SP (styczeń - luty 2023)

Dnia 20 listopada o godzinie 16.00 w ramach Dnia Otwartego w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie odbyła się prelekcja dla Rodziców „Moda na nieuczenie się. Jak poradzić sobie z demotywacją”. Uczestniczyli w niej rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Temat został przedstawiony przez edukatora Teatru  Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa.

W dniach 20 i 21 listopada 2013r. w naszej szkole gościliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z  Krakowa.  W ramach Programu Profilaktyki uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach i spektaklach teatralnych.

Warsztaty w dniu 20 listopada przeznaczone były dla uczniów drugich klas gimnazjalnych i dotyczyły bardzo aktualnego problemu, jakim jest obecnie spadek motywacji do nauki.

Dzień następny – 21 listopada –  przeznaczony był dla uczniów drugich, trzecich i czwartych klas szkoły podstawowej, którzy uczestniczyli w dwóch spektaklach „Szkic o tolerancji” oraz „Oflajnowo”. Tolerancja jako postawa życiowa nie zawsze pojmowana jest przez młode pokolenie w sposób właściwy. Bohaterem spektaklu był uczeń, który miał problem z określeniem pojęcia, czym jest tolerancja? W środowisku spotykał się z rówieśnikami, którzy poprzez swoje niedojrzałe i mylne argumenty próbowali przekonać go, że egoizm, zapatrzenie we własne racje, brak poszanowania dla odmienności i niepełnosprawności oraz ocenianie ludzi po wyglądzie jest sprawą normalną. Symbolicznie ujęty problem, przedstawiony był poprzez zabawne dialogi i scenki oraz charakterystyczny dla młodych ludzi wizerunek. Przedstawienie miało na celu przedstawienie dylematów młodego człowieka, poprzez próbę odnalezienia i zrozumienia samego siebie oraz odpowiedzi na pytanie, kim właściwie jestem, jak postrzegam innych i czy potrafię być tolerancyjny?                                                                                                                         

Drugie przedstawienie poruszało problem korzystania przez uczniów z Internetu, który stwarza możliwość stałego dostępu do informacji, prezentując ją w bardzo atrakcyjnej, multimedialnej formie. Jak w tym wirtualnym świecie ma się odnaleźć młody człowiek, u którego nie wykształcił się jeszcze system wartości? Czy będzie umiał ustrzec się przed zagrożeniami płynącymi z nieumiejętnego korzystania z tego Internetu? Czy będzie rozumiał zagrożenia związane z wirtualnymi znajomościami, a także publikowaniem treści na portalach społecznościowych?  Czy będzie również potrafił  umiejętnie korzystać z dobrodziejstw Internetu?

Mamy nadzieję, że realizując Szkolny Program Profilaktyki poprzez sztukę teatralną dobrze przyczyniliśmy się do pogłębienia świadomości i wiedzy naszych uczniów, uwrażliwiając ich na drugiego człowieka. Bardzo dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe naszych działań.

 

 

youtube

gpk