Trzymaj formę - dbaj o zdrowie!

Uczniowie klasy 7a Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę”, którego współorganizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki. Koordynatorkami działań w ramach programu zostały: pedagog szkolny p. Joanna Grobelna i pielęgniarka szkolna p. Jolanta Nowacka. Jednym z zadań realizowanych w formie projektu było przygotowanie i zaprezentowanie uczniom klas I-III, „0” oraz przedszkolakom „Bajki o zdrowiu”. Uczniowie klasy 7a otrzymali role i przez kilka tygodni uczestniczyli w próbach do spektaklu, w których pomagała im wychowawczyni p. Joanna Góźdź. Bajka miała premierę 19 maja w sali gimnastycznej. Przedstawienie pokazywał dwa przeciwstawne style życia – aktywny, oparty na ruchu i zbilansowanej diecie (Książę) oraz bierny, związany z siedzącym trybem życia i niezdrowym jedzeniem (Księżniczka). Ostatecznie, Księżniczka zmieniła swoje niewłaściwe nawyki i zaczęła dbać o zdrowie. Młodzi aktorzy wcielili się także w postacie środków do higieny, takich jak mydło, szczotka, pasta, kubek i woda. Wystąpili z rekwizytami przygotowanymi na lekcji plastyki pod kierunkiem p. Moniki Krajki oraz kostiumami wypożyczonymi, dzięki wsparciu Rady Rodziców. Wierszykami, tańcem i piosenkami zachęcali zgromadzoną publiczność do dbania o higienę. Występ zakończył się krótką pogadanką koordynatorek i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodszych koleżanek i kolegów. Wszyscy w dużym skupieniu obejrzeli spektakl i z pewnością zapamiętają najważniejsze hasła promujące zdrowy styl życia. Dzięki udziałowi w programie „Trzymaj formę” uczniowie klasy 7a mieli okazję do ujawnienia i zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich. Integracja zespołu klasowego oraz nawiązanie relacji z młodszymi kolegami to niewątpliwie kolejne atuty przedsięwzięcia. Podsumowując i zachęcając wszystkich do dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną, warto przypomnieć powiedzenie: W zdrowym ciele – zdrowy duch.