Drodzy Rodzice!  

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci oraz wnioski i zgłoszenia dzieci do pierwszej klasy będzie można składać w terminie: 16-27 marca 2020r.

{tab=Przedszkole}

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
 2. Załącznik nr 1 do wniosku: Zaświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym
 3. Załącznik nr 2 do wniosku: Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do którego złożono wniosek
 4. Zasady rekrutacji
 5. Klauzula informacyjna

{tab=Szkoła podstawowa}

 1. Karta zgłoszenia dziecka
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klas pierwszej szkoły podstawowej
 3. Załącznik nr 1 do wniosku: Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu na terenie gminy Pępowo
 4. Załącznik nr 2 do wniosku: Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka
 5. Zasady rekrutacji
 6. Klauzula informacyjna

{/tabs}