Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Pępowie

Data

Dzień tygodnia

Opis

świetlica szkolna

01 września 2022r.

czwartek

Rozpoczęcie roku szkolnego

------------

07 października 2022r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

14 października 2022r.

piątek

Dzień Edukacji Narodowej (art.74 KN)

bez zmian

31 października 2022r.

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

01 listopada 2022r.

wtorek

Wszystkich Świętych

------------

11 listopada 2022r.

piątek

Święto Niepodległości 

------------

23 grudnia 2022r.

31 grudnia 2022r.

piątek

sobota

Zimowa przerwa świąteczna

------------

------------

01 stycznia 2023r.

niedziela

Nowy Rok

------------

06 stycznia 2023r.

piątek

Święto Trzech Króli

------------

30 stycznia 2023r.

12 luty 2023r.

poniedziałek

niedziela

Ferie zimowe

------------

------------

03 kwietnia 2023r.

poniedziałek

Dzień Patrona Szkoły 

(Msza św. i apele od 8.35 – 11.10)

bez zmian

6  kwietnia 2023r.

11 kwietnia 2023r.

czwartek

wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

------------

------------

01 maja 2023r.

poniedziałek

Święto Pracy

------------

02 maja 2023r.

wtorek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

03 maja 2023r.

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

------------

23 maja 2023r.

 j. polski – 120 minut

wtorek

Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

24 maja 2023r.

matematyka – 100 minut

środa

Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

25 maja 2023r.

J.  obcy – 90 minut

czwartek

Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

01 czerwca 2023r.

czwartek

Dzień Dziecka

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

bez zmian

8 czerwca 2023r.

czwartek

Boże Ciało

------------

9 czerwca 2023r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyżur

23 czerwca 2023r.

piątek

Zakończenie roku szkolnego

------------