Nasza szkoła w bieżącym roku realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,na lata 2016-2020, Priorytet 3:Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z tym, na ten cel otrzymaliśmy 15000 złotych, w tym: 12000zł to środki pochodzące z dotacji państwa, a pozostałe 3000zł wkład własny organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy w Pępowie.

W ramach projektu  w celu wzbogacenia zasobów bibliotecznych, zakupiliśmy nowości wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów w ilości 851 egzemplarzy. 

Zakupu książek dokonałyśmy na podstawie propozycji uczniów składanych na kartkach, rozmów z nauczycielami, konsultacji z Biblioteką Gminną w Pępowie, listy proponowanych książek przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Gostyniu oraz zaakceptowaniu listy zakupowej przez Samorząd Szkolny i Radę Rodziców.

 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zaplanowanych projektów i wydarzeń edukacyjnych, które należy przeprowadzić do końca grudnia 2018 roku z  wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

Nowo zakupione książki staramy się promować poprzez:

  • umieszczenie wykazu zakupionych książek na stronie szkoły,
  • wystawy w bibliotece pt. „Książki tygodnia” 
  • wykorzystywanie książek przy realizacji projektów i wydarzeń bibliotecznych,
  • prezentację nowości oraz czytanie fragmentów książek w czasie przebywania uczniów w bibliotece (przerwy, zastępstwa, oczekiwanie uczniów na  lekcje i zajęcia pozalekcyjne).

Wszystkich gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty biblioteki:

  • uczniów - do zapoznania się z nowymi tytułami, wypożyczania i czytania,
  • nauczycieli - do korzystania z księgozbioru w czasie lekcji, uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych.
  • rodziców - do wypożyczania i codziennego głośnego czytania dzieciom w domu. 

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”. 

/Mikołaj Rej/ 

Wspólna akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zakończyła się  ogromnym sukcesem. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 11:11 blisko 5 mln uczniów (4 867 937), a także prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych jednocześnie odśpiewało czterozwrotkowy hymn narodowy (oficjalne dane ze strony MEN). W licznym  gronie bijącym rekord w jednoczesnym wykonaniu Mazurka Dąbrowskiego znalazły się dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów sześciolatków Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pępowie. Chóralny śpiew zabrzmiał na placu przy fontannach. O uczestnictwie w ogólnopolskiej akcji z okazji  stulecia  odzyskania  przez Polskę niepodległości  uczniowie poinformowali spotykanych podczas spaceru mieszkańców, wręczali  im okolicznościowe ulotki  oraz biało-czerwone chorągiewki. Dzieci odwiedziły również miejscowe sklepy, Bank Spółdzielczy, GOK i Urząd Gminy. Jak co roku mali patrioci spotkali się z serdecznym, ciepłym odbiorem wśród społeczności Pępowa.

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free