,,Mały Mistrz’’ to program edukacyjny skierowany do klas pierwszych. Główną ideą programu  jest zachęcenie uczniów z edukacji wczesnoszkolnej  szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć.

Na początku realizacji „Małego Mistrza” – wrzesień - październik uczniowie poddani zostali testom sprawnościowym . Na zdjęciach można zobaczyć uczniów ćwiczących z klas 1a, 1b, 1c,1d.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Deklaracja dostępności
Joomla Templates by Wordpress themes free